logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01

1.
Janusz Michalski
- Przewodniczący

2.
Mariusz Kowalski
- Wiceprzewodniczący

3.
Tadeusz Smolczewski
- Sekretarz

4.
Paweł Konieczny