logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01

1.
Joanna Nitkowska
- Przewodnicząca

2.
Katarzyna Dziedzic
- Wiceprzewodnicząca

3.
Tadeusz Smolczewski
- Sekretarz

4.
Paweł Konieczny
- Członek