logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01

  • ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
  • 32 757 27 01 (sekretariat)
  • 32 757 27 03 (fax sekretariat)
  • sekretariat@holdingkw.pl
  • NIP: 9542779935
  • REGON: 367796977
  • KRS: 0000684374

Biuro Zarządu

tel. 32 757 2708

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

tel. 32 757 2712

tel. 32 757 2717

Biuro Kontrolingu

tel. 32 757 2713

tel. 32 757 2714

Dyrektor Finansowy

tel. 32 757 2716